Privatlivspolitik

OPLYSNINGER OG PERSONDATA I FORHOLD TIL KUNDER

Følgende beskriver retningslinjer for behandling af personoplysninger i forhold din samhandel med Midtjydsk Kran & Elektro A/S

I forhold til din samhandel med Midtjydsk Kran & Elektro A/S accepterer du denne personoplysningspolitik.

  1. Generelt
  2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

2.2 Opbevaring af personoplysninger

2.3 Brug af oplysninger

2.4 Beskyttelse af personoplysninger

2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.7 Retten til sletning at dine personoplysninger

  1. Kontakt

 

  1. Generelt

Når du indgår en samhandel med Midtjydsk Kran & Elektro A/S indsamler vi personoplysninger om dig.

Retningslinjerne er udarbejdet fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov.

Nedenstående kan du læse om de informationer, vi indsamler, samt hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til og hvem som har adgang til oplysningerne.

Desuden er der oplysninger om hvem kan kontakte hvis du har spørgsmål eller indsigelser omkring de indsamlede oplysninger.

 

  1. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Ved indgåelse af samhandel med Midtjydsk Kran & Elektro A/S beder vi på dine kontaktoplysninger. Det være sig oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og/eller mobiltelefonnummer, e-mail samt eventuelt CVR nr.

De oplysninger vi indsamler i forbindelse med samhandlen opbevares i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

 

2.2 Opbevaring af personoplysninger.

Så længe din har samhandel med Midtjydsk Kran & Elektro A/S består, vil vi opbevare dine personoplysninger i vores IT-system. Dette vil ske efter gældende regler og lovgivning.

Dine personoplysninger vil ved ophør af vores samhandel blive opbevaret hos Midtjydsk Kran & Elektro A/S i 5 år fra udgangen af det regnskabsår hvor samhandlen ophører.

Når perioden er udløbet og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem længere, vil alle personoplysninger om dig blive slettet.

2.3 Brug af oplysninger.

Dine personoplysninger bruges som udgangspunkt kun til almindelig administration, samt til kommunikation omkring dine aftaler med Midtjydsk Kran & Elektro A/S.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand med mindre du har givet tilladelse hertil.

 

2.4 Beskyttelse af personoplysninger

I henhold til gældende lovgivning skal vi sørge for at dine oplysninger opbevares fortroligt og et sikkert sted. Vi gemmer derfor dine oplysninger enten i vores IT-system eller i et aflåst skab.

 

2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få adgang til de personoplysninger som Midtjydsk Kran & Elektro A/S opbevare om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

I tilfælde af at vi har urigtige personoplysninger om dig, har du til enhver tid ret til at få disse berigtigede.

 

2.7 Retten til sletning at dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få personoplysninger om dig selv slettet, hvis vores samhandel ophøre og Midtjydsk Kran & Elektro A/S ikke længere har legitimt interesse i at opbevare disse.

Dog skal du gøres opmærksom på at hvis Midtjydsk Kran & Elektro A/S i henhold til gældende lovgivning, er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger, vil disse ikke blive slettet.

 

  1. Kontakt

Ønsker du indsigt i de personoplysninger som Midtjydsk Kran & Elektro A/S opbevare om dig, skal du rette henvendelse til Midtjydsk Kran & Elektro A/S på mail@me.dk

 

Har Midtjydsk Kran & Elektro A/S forkerte informationer i dine personoplysninger kan du ligeledes rette henvendelse til Midtjydsk Kran & Elektro A/S på mail@me.dk

 

Hvis du har klager over Midtjydsk Kran & Elektro A/S behandling og opbevaring af dine personoplysninger kan du rette henvendelse til Datatilsynet på følgende adresse.

 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 3319 3200
E-mail.: dt@datatilsynet.dk

Cookiepolitik